Българският производител на картофен чипс

„Заира З З” ЕООД е българска фирма, наложена на пазара в страната ни, като производител на чипс и пелети. С изградени многогодишни традиции, Заира чипс разполага с гама от автентични продукти с уникален вкус. Като производител на чипс и пелети, държащ на високото качество на своята продукция, „Заира З З” ЕООД е създала пълен производствен цикъл – от посяването на традиционен първокачествен сорт български картофи, до тяхното събиране и обработка по високи производствени практики и критерии.

„Заира З З” ЕООД е фирма с доказан опит като производител на чипс и пелети, позиционирана челно на българския пазар вече над 30 години. Това превръща бранда в единстветният български производител на хрупкава наслада, позната на не едно поколение, израснало с качеството на нашите продукти. В последните години, като лидер в производството на качествени чипс и пелети, Заира успешно стъпва и на чужди пазара, правейки хрупкавата радост още по-разпознаваема и търсена.

Чипс от истински картофи

Картофен чипс

Нашият чипс е резултат на висококачествени сортове картофи, отгледано в наше биоземеделие, приготвени по автентични рецепти в собствени производствени звена, оборудвани и отговоряващи на всички технологични изисквания.

Така с лекота постигаме традиционно хрупкаво удоволствие за всеки вкус.

От истински картофи

Пелети – Sticks

Пелетите, които сме създали по традиционна семейна рецепта са хрупкава наслада за всички ценители.

В кръгла, къдрава или класическа решетна форма, тяхното разнообразие увеличихме, включвайки неповторимо удоволствие от вкуса на хрупкави лучени кръгчета.

НОВО
Zaira-logo

Какво e „Заира“ чипс за нас?

„Когато създадохме Заира търсихме онзи хрупкав и автентичен вкус на прясно изпечен и тънко нарязан картоф, който да те кара да вкусваш отново, и отново. Отне ни немалко време да постигнем безкомпромисното качество, към което не спирахме да се стремим. Днес, толкова време, след нашето създаване през 1990 г., се радваме на продукти, които са отраснали в нашата градина, изцяло в екосъобразни норми, грижливо подбрани и и приготвени по най-високи технологични правила, за да станат любими – и за малки, и за големи.„

Захари Захариев – Основател на компания „Заира“

Цели и резултати

Основната цел на настоящото проектно предложение е насочена към подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на "ЗАИРА-З.З." ЕООД , чрез закупуване на нов Трактор.

Специфичните цели на проекта включват:
1. Преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанството;
2. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните производствени материални активи;
3. Насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите наземеделски продукти;
4. Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти, и/или подобряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.
5. Осигуряване на устойчива заетост на територията на община Тунджа, което ще допринесе за повишаване на качеството на живот в региона;
6. Обезпечаване със съвременно високотехнологично оборудване за придобиване на конкурентоспособност на пазара на труда;
В резултат на изпълнението на проекта ще се насърчи сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти и ще се повиши конкурентоспособността им.
Общата и специфичните цели на проекта кореспондират изцяло с Специфична цел 1.1.(СЦ 1.1) „Повишаване на конкурентоспособността и подобряване на пазарните позиции на земеделските стопанства чрез тяхната модернизация" по приоритет І „Развитие на конкурентоспособна, иновативна и опазваща околната среда икономика" от Стратегията за ВОМР на МИГ –Тунджа.